Chỉ dẫn download
 
Tài khoản VIP

Tư duy thiết kế

Tư duy thiết kế là công cụ sáng tạo nhất, mới nhất mà các tập đoàn, tổ chức, startup trên thế giới đang sử dụng để nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đây là phương pháp thiết kế cung cấp cách tiếp cận dựa trên giải pháp để giải quyết các vấn đề. Phương pháp này cực kỳ hữu ích trong xử lý các vấn đề phức tạp vốn mập mờ hoặc không xác định, bằng cách:

- Hiểu rõ các nhu cầu liên quan của con người.
- Điều chỉnh vấn đề theo các phương thức lấy con người làm trung tâm.
- Tạo ra nhiều ý tưởng trong các phiên brainstorming.
- Thông qua cách tiếp cận thực tiễn bằng bản mẫu ban đầu và kiểm tra.

Thông qua khóa học, học viên sẽ biết sử dụng tư duy thiết kế để thực hiện hóa ý tưởng, thương mại hóa giải pháp và kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra quanh ta - trong công việc, doanh nghiệp, đơn vị của mình trong thời đại công nghệ 4.0 và toàn cầu hóa hiện nay.

Nội dung khóa học “Tư duy thiết kế”:

- Giới thiệu 5 bước quan trọng trong tư duy thiết kế.
- Giới thiệu công cụ bản đồ cảm xúc.
- Tầm quan trọng của việc xác định đúng vấn đề.
- Giới thiệu, phân tích, chỉ ra cách thực hiện các phương pháp thực hiện ý tưởng.
- Giới thiệu, phân tích, chỉ ra các phương pháp thực hiện mẫu thử.
- Lý giải bản chất phi tuyến tính của tư duy thiết kế.
- Và còn nhiều nội dung khác sẽ giúp bạn nâng cao tư duy thiết kế.

Lợi ích sau khóa học “Tư duy thiết kế”:


- Hiểu rõ về tư duy thiết kế là gì cũng như vai trò như thế nào đối với cá nhân và tập thể của bạn.
- Nắm vững quy trình 5 bước của tư duy thiết kế: Thấu cảm - Xác định vấn đề - Xây dựng ý tưởng - Làm mẫu thử - Thử nghiệm.
- Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các bước để thay đổi tư duy, nâng cao hiệu quả công việc.

Tải miễn phí từ THUVIEN.TOP

Waiting...