Chỉ dẫn download
 
Tài khoản VIP

Content Maketing Online

Nội dung khóa học
Phần 1: Content Marketing là gì?
Bài 1: Giới thiệu
Bài 2: Content Marketing: Xu hướng và ứng dụng
Bài 3: Định nghĩa Content Marketing
Bài 4: Content Marketing gia tăng lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp
Phần 2: Lập chiến lược Content Marketing cho Doanh nghiệp
Bài 5: Xác định mục tiêu
Bài 6: Xây dựng Chân dung khách hàng – Buyer’s Persona
Bài 7: Khách hàng đưa ra quyết định như thế nào?
Bài 8: Chọn kênh hiệu quả để trình diễn content
Phần 3: Xây dựng kế hoạch Content Marketing
Bài 9: Làm sao có ý tưởng nội dung thu hút người dùng?
Bài 10: Lựa chọn hình thức cho nội dung
Bài 11: Content Calendar – Cách quản trị nội dung hiệu quả
Phần 4: Viết thu hút – Chọn ảnh hiệu quả trong Content Marketing
Bài 12: Mẹo để viết hay & thu hút
Bài 13: Chọn ảnh – yếu tố quan trọng tăng hiệu quả Content
Bài 14: Hướng dẫn tự thiết kể ảnh
Phần 5: Cách quảng bá nội dung qua các kênh online
Bài 15: Cách quảng bá nội dung đến khách hàng trên Social Media
Bài 16: Cách quảng bá nội dung đến khách hàng qua Email Marketing
Bài 17: Cách quảng bá nội dung đến khách hàng sử dụng KOLs – Influencers
Bài 18: Quảng cáo với hình thức Pay Per Click – PPC
Phần 6: Đo lường và đánh giá Content
Bài 19: Các chỉ số đánh giá chất lượng bài viết
Bài 20: Lead nurturing – Content có mang về contacts của khách hàng không?
Bài 21: Đánh giá và rút kinh nghiệm để phát triển những dạng nội dung hiệu quả

Tải miễn phí từ THUVIEN.TOP

Waiting...