Chỉ dẫn download
 
Tài khoản VIP

Nghệ thuật bán hàng trên Facebook A-Z

– Khoá học Nghệ Thuật Bán Hàng qua Facebook Nâng Cao sẽ hướng dẫn chuyên sâu về quảng cáo Facebook.
– Hướng dẫn đủ các công cụ và phần tích chuyên sâu về quảng cáo Facebook, target chuyên sâu đối tượng khách
hàng mục tiêu, hướng dẫn chi tiết các hình thức quảng cáo Facebook phù hợp cho từng sản phẩm, các mẫu
quảng cáo Facebook hiệu quả, cách viết bài chốt sale ngay khi đọc.
– Đặc biệt chiến lược Re-Marketing, bám đuổi khách hàng liên tục khiến khách hàng không thể trốn thoát.

Tải miễn phí từ THUVIEN.TOP

Waiting...