Chỉ dẫn download
 
Tài khoản VIP

Marketing cho doanh nghiệp nhỏ

Điểm khác biệt của khóa học:

Đã được hơn 1000 doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp áp và mang lại hiệu quả

thực tế ở môi trường kinh doanh khởi nghiệp tại Việt Nam

Được xây dựng trên trải nghiệm kinh doanh 22 năm của giảng viên Nguyễn Thái Duy và đúc kết từ những doanh nghiệp đã ứng dụng cũng như bổ sung thêm vào những nội dung hữu ích của Hoa Kỳ.

Những bài học cùng ví dụ là câu chuyện thực tế đang kinh doanh giúp bạn dễ dàng nhớ cùng áp dụng vào thực tiễn.

Nội dung chính của khóa học:

Phần 1: Khởi động

    09 câu hỏi và trả lời, giải thích để nhận ra sự khác biệt marketing du kích và marketing mix dành cho doanh nghiệp lớn

Phần 2: Tăng tốc

    Tại sao doanh nghiệp nhỏ cần ứng dụng cách làm marketing du kích
    Nhận ra 05 điểm yếu của doanh nghiệp nhỏ
    Nhận ra 05 điểm mạnh của doanh nghiệp nhỏ
    Marketing du kích dành cho doanh nghiệp nhỏ là gì?
    Làm thế nào để ứng dụng Marketing du kích cho doanh nghiệp nhỏ?

       Ứng dụng 04 bí quyết tuyệt vời của Marketing Du Kích

    Bí Quyết 1: TƯ DUY MARKETING DU KÍCH
    Bí Quyết 2: TÌM TÒI VÀ THỰC HIỆN Ý TƯỞNG MỚI
    Bí Quyết 3: KẾ HOẠCH BÀI BẢN VÀ DÀI HẠN

Tải miễn phí từ THUVIEN.TOP

Waiting...