Chỉ dẫn download
 
Tài khoản VIP
Download Để trở thành một diễn giả ấn tượng
Để trở thành một diễn giả ấn tượng

Để trở thành một diễn giả ấn tượng

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Kỹ năng giao tiếp qua email và Facebook một cách hiệu quả và thông minh nhất
Kỹ năng giao tiếp qua email và Facebook một cách hiệu quả và thông minh nhất

Kỹ năng giao tiếp qua email và Facebook...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Không lo thất nghiệp với kỹ năng tìm việc ưng ý và trả lời phỏng vấn thông minh
Không lo thất nghiệp với kỹ năng tìm việc ưng ý và trả lời phỏng vấn thông minh

Không lo thất nghiệp với kỹ năng tìm...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Không khéo giao tiếp - Làm sao gây thiện cảm
Không khéo giao tiếp - Làm sao gây thiện cảm

Không khéo giao tiếp - Làm sao gây...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp
Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp

Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Hoang mang lối đi tương lai - Cách hoạch định cuộc đời
Hoang mang lối đi tương lai - Cách hoạch định cuộc đời

Hoang mang lối đi tương lai - Cách...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng
Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng

Kỹ năng thuyết trình và nói trước công...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Kỹ năng tư duy sáng tạo
Kỹ năng tư duy sáng tạo

Kỹ năng tư duy sáng tạo

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Làm chủ cảm xúc trong mọi hoàn cảnh
Làm chủ cảm xúc trong mọi hoàn cảnh

Làm chủ cảm xúc trong mọi hoàn cảnh...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download 12 cách đập tan tảng đá stress trong đầu
12 cách đập tan tảng đá stress trong đầu

12 cách đập tan tảng đá stress trong...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Ngưng bình thường với kỹ năng tư duy sáng tạo
Ngưng bình thường với kỹ năng tư duy sáng tạo

Ngưng bình thường với kỹ năng tư duy...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Hoang mang ngành nghề - Làm sao chọn đúng
Hoang mang ngành nghề - Làm sao chọn đúng

Hoang mang ngành nghề - Làm sao chọn...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Download Kỹ năng giải mã ngôn ngữ cơ thể, nắm bắt tâm lý người khác
Kỹ năng giải mã ngôn ngữ cơ thể, nắm bắt tâm lý người khác

Kỹ năng giải mã ngôn ngữ cơ thể, nắm...

GV: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Waiting...